EDUCARE
Winter Special 2021

De winterfavorieten van de oud-redactie van Educare, het tijdschrift over opgroeien in verbondenheid dat wij van 1982 tot 2016 maakten. (Het Educare archief wordt beheerd door team Villa Overvloed.)

Met boeiende artikelen, fijne inspiratie, dingen om te doen en diverse afdrukbare downloads die je zo aan je kinderen kunt geven of aan de muur kunt hangen.

Dit krijg je allemaal van ons cadeau:

Voor alle ouders en kinderen die voorlopig thuis zitten:

Educare Winter Special 2021

De huidige beheerders van het archief

Oud-redacteuren Educare

Marijke Sluijter: hoofdredacteur 1987-2016
Patricia Ritsema van Eck: webredactie 1998-2015
Oud-redacteuren Marijke Sluijter en Patricia Ritsema van Eck, tevens de oprichters van Villa Overvloed, beheren het erfgoed van Educare. Het digitale archief wordt de komende maanden zoveel mogelijk online geplaatst en bestaat uit 11 jaargangen Educare, 5 jaargangen digitale verdieping, meer dan 350 praktische tips over opgroeien in verbondenheid en diverse e-boeken, posters en ander materiaal. 
Het papieren archief ligt bij Marijke Sluijter; van alle uitgaves ligt er ook een exemplaar bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De voormalige uitgever

Stichting Universele Opvoeding

Educare was een uitgave van Stichting Universele Opvoeding. Deze werd in 1982 opgericht en had tot doel het initiëren, steunen en verbinden van visies en praktijken die een bijdrage leveren aan het leven en leren van kinderen en hun opvoeders in heelheid en verbondenheid vanuit een onafhankelijk standpunt. 
De stichting wilde hiermee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin met respect met elkaar en met de aarde wordt omgegaan. 
Met opvoeders bedoelden we iedereen die werkt aan het opvoeden en opgroeien van kinderen. Dat zijn ouders, onderwijsgevenden, pedagogisch begeleiders, pedagogen en mensen die vernieuwende inzichten en praktijken ontwikkelen die passen binnen de doelstelling van de stichting.
In 2016 kwam er een nieuw stichtingsbestuur en sinds die tijd geeft de stichting het tijdschrift Kiind Magazine uit.
Gemaakt met