11 jaargangen - 54 tijdschriften

Vrijwel alles waar we in Educare over schreven, is inmiddels wel bekend, maar soms onder andere namen. Want wie heeft nog nooit gehoord van de growth mindset, mindfulness, yoga voor kinderen, kindermeditatie, braingym, opvoeden vanuit de deugden, geweldloos communiceren, inzien dat straffen en belonen echt niet meer van deze tijd is (oei, dat is een lastige!)
Dat aanraken een levensbehoefte is levert geen verbaasde blikken meer op. Dat kinderen spelend beter leren, dringt langzaam door. Dat bewegend leren beter wordt opgeslagen in het brein en dat betekenisvol leren onmisbaar is voor de motivatie weten we nu allemaal wel.

In de Educare kun je al deze ideeën teruglezen...
Iedere maand leggen wij een andere jaargang voor je 'op de leestafel' - per keer kun je dan door 5 tijdschriften bladeren en inspiratie opdoen.

Liever direct toegang tot alle jaargangen?

Ook dat is mogelijk! We hebben een aantrekkelijke bundel voor je samengesteld waarbij je naast 54 Educares ook toegang krijgt tot al onze overige Educare Netwerk uitgaven!
alle publicaties uit het

Educare Netwerk

De tijdschriften, de boeken, de spellen en komend najaar ook alle 365+ tips over opgroeien in verbondenheid met jezelf, de ander, de materie, de natuur en de wereld.

Wat betekent Educare?

Educare spreek je uit zoals je het schrijft. Het is de Latijnse term voor opvoeden, in de zin van naar buiten leiden.

Je schept de juiste voorwaarden waardoor het kind zichzelf kan ontwikkelen. Je gunt het kind zichzelf, en bevestigt de eigen kracht. Je voedt op vanuit vertrouwen in de inherente talenten die het kind van nature meeneemt en steunt het zijn eigen weg te gaan. 
Opvoeden is op deze manier een proces dat zich voortdurend ontvouwt in een dynamische uitwisseling tussen kind en volwassene. Kinderen en volwassenen leren van en met elkaar.
Om een kind op deze wijze te kunnen begeleiden neemt de opvoeder (ouder, verzorger, leerkracht, remedial teacher, therapeut of kindercoach) een open houding aan en is ook zelf voortdurend in ontwikkeling.

De geschiedenis van het tijdschrift

Van krantje tot volwaardig tijdschrift

Educare begon als een gestencild krantje waarmee een groep bewuste opvoeders de mogelijkheid kreeg om hun inzichten in opvoeding en onderwijs met elkaar te delen. Al gauw bleek dat er een grotere groep mensen behoefte had aan deze ideeën en inzichten. In 1987 werd Marijke Sluijter hoofdredacteur en onder haar inspirerende leiding groeide Educare binnen korte tijd op tot een volwaardig tijdschrift. 
De eerste jaren werden de artikelen nog met de hand uitgetypt, geknipt en geplakt. Er stond een strijkplank in de redactiekamer waar al puzzelend een blad ontstond uit al deze knipsels. 
Dankzij de snelle ontwikkelingen in computertechnologie konden we in de jaren '90 een vormgever inhuren en kwam de eerste full-color Educare van de pers rollen. De verzendingen deden we nog zelf: dagen van enveloppen vullen, adresstickers plakken en vervolgens alles op postcode sorteren zodat we konden besparen op de portokosten... 
Na de eeuwwisseling en aansluiting op het internet nam de drukker het verzenden van ons over en kon de redactie verhuizen van een fysieke redactiekamer naar een digitale werkomgeving. Hier stonden artikelen online klaar om spel- en typfouten eruit te vissen en beeldmateriaal toe te voegen. 

Het werk ging nu stukken efficiënter en we verhoogden de oplage van 4x naar 5 uitgaves per jaar. Vanaf dat moment hadden we ook beschikking over pdf versies van Educare en deze vind je terug in dit archief. (We hopen dat we op termijn de oudere jaargangen ook kunnen digitaliseren en hieraan toevoegen.)
Eind 2011 besloten we Educare uit te breiden met digitale verdieping: de Educare Plus. Behalve een papieren tijdschrift, waar we lang niet alles in kwijt konden wat we eigenlijk graag kwijt wilden, kwam er een digitale aanvulling: aanvullende artikelen, werkbladen en audio bestanden . 
(Deze worden de komende weken toegevoegd aan het archief.)

Het Educare Netwerk

Het Educare Netwerk bestaat in onze ogen uit iedereen die Educare gemaakt heeft en iedereen die het tijdschrift las.

Tientallen jaren verzamelde een wisselende groep vrijwillige auteurs, fotografen, illustrators en redacteuren ideeën en praktijkvoorbeelden. We hadden contacten met mensen over de hele wereld en waren zelf dikwijls deelnemer of mede-organisator van grote internationale congressen. Het milieu of vrede was een veel voorkomend onderwerp. 
We interviewden fantastische mensen die ons leerden hoe je vanuit opvoeding en onderwijs kunt komen tot een harmonieuze samenleving, waarin ieder zich gehoord en gezien voelt en zijn eigen plek kan innemen.
De abonnees van Educare waren opvoeders (ouders, verzorgers, leerkrachten, remedial teachers, therapeuten en kindercoaches) die bewust met opvoeding omgingen. Ze waren voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende werkwijzen en wilden dat met elkaar delen. Met de komst van het internet kwamen er steeds meer mogelijkheden om dit te faciliteren... 

Educare gaat online

Net na de eeuwwisseling zetten we een forum op. Het tijdschrift kreeg een eigen website en een eigen nieuwsbrief. Zo konden we onze abonnees tussen de uitgaves van het tijdschrift op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.  
Rond 2008 schreef Marijke het e-book over over opgroeien in verbondenheid en er kwam een extra site waar wekelijks een tip gepubliceerd werd om deze ideeën simpel in praktijk te brengen.
In diezelfde periode startten we ook een online community waar leden op konden bloggen, groepen starten en oproepen plaatsen. En uiteraard kon je inmiddels ook met ons communiceren op Twitter, Facebook en LinkedIn.
Een abonnement op Educare was dus niet zomaar een abonnement maar een manier om je te verbinden met een levendige community.

Adopties, adopties

En toen stopten we ermee...

Het tijdschrift Educare is opgericht in 1982 en opgeheven in 2016.
De laatste jaren van Educare zijn we druk op zoek geweest naar een nieuwe hoofdredacteur. Marijke had bijna 30 jaar de kar getrokken en wilde tijd vrijmaken om aan haar eigen projecten te werken. Die hoofdredacteur vonden we niet. Wat we wel vonden was het nog jonge online magazine Kiind, wat het tijdschrift Educare wel wilde adopteren.

Het Educare archief bleef in ons beheer. Maar vanaf 2016 kregen onze abonnees een nieuw blad: Kiind Magazine. Iets minder onderwijs, iets meer opvoeding en nog steeds vol nieuwe inzichten!

Toen waren we klaar: missie geslaagd... of?
Kennis is er, maar hoe zit het met de toepassing...

Na een paar jaar 'bijkomen' van redactiewerk en 'even iets anders' begon het bij ons beiden weer te kriebelen...

We kregen weer de kriebels...

Marijke had in de tussenjaren diverse cursussen opgezet en Patricia liep al tijden rond met het plan om het Educare archief  online te gaan zetten. Toen de lockdown kwam, was al snel het plan voor Villa Overvloed geboren: een online platform boordevol informatie en inspiratie voor bewuste opvoeders. 

Eh... dat klinkt wel heel erg als het Educare Netwerk...

Met Villa Overvloed adopteren we daarom met liefde het Educare Netwerk en willen we de stap van idee naar praktijk nog makkelijker voor je maken: een groeiende, levendige online community waar je de praktijk met eigen ogen kunt zien, alle middelen aangereikt krijgt om zelf aan de slag te gaan èn met het voordeel van direct contact met docenten waaraan je praktische vragen kunt stellen.

En uiteraard met het hele Educare archief tot je beschikking!
We hebben er zin in, jij ook?
De huidige beheerders van het archief

Oud-redacteuren Educare

Marijke Sluijter: hoofdredacteur 1987-2016
Patricia Ritsema van Eck: webredactie 1998-2015
Oud-redacteuren Marijke Sluijter en Patricia Ritsema van Eck beheren het erfgoed van Educare. Het digitale archief wordt de komende maanden zoveel mogelijk online geplaatst en bestaat uit 11 jaargangen Educare, 5 jaargangen digitale verdieping, meer dan 350 praktische tips over opgroeien in verbondenheid en diverse e-boekjes, posters en ander materiaal.
Het papieren archief ligt bij Marijke Sluijter; van alle uitgaves ligt er ook een exemplaar bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
De voormalige uitgever

Stichting Universele Opvoeding

Educare was een uitgave van Stichting Universele Opvoeding. Deze werd in 1982 opgericht en had tot doel het initiëren, steunen en verbinden van visies en praktijken die een bijdrage leveren aan het leven en leren van kinderen en hun opvoeders in heelheid en verbondenheid vanuit een onafhankelijk standpunt. 
De stichting wilde hiermee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin met respect met elkaar en met de aarde wordt omgegaan. 
Met opvoeders bedoelden we iedereen die werkt aan het opvoeden en opgroeien van kinderen. Dat zijn ouders, onderwijsgevenden, pedagogisch begeleiders, pedagogen en mensen die vernieuwende inzichten en praktijken ontwikkelen die passen binnen de doelstelling van de stichting.
In 2016 kwam er een nieuw stichtingsbestuur en sinds die tijd geeft de stichting het tijdschrift Kiind Magazine uit.
Gemaakt met